FEM-Design


برای مقاصد آموزشی می توانید

از نسخه دانشجویی 

استفاده نمایید!
خرید نرم افزار FEM-Design
 در پایان استفاده آزمایشی، می توانید در صورت تمایل نرم افزار را خریداری نمایید. 
 

 تعرفه سال 2015 برای کشور ایراننرم افزار FEM-Design بالاترین قیمت بین رقبا در بازار اروپا را به خود اختصاص داده اما با رایزنی های انجام شده، در حال حاضر برای کشور ایران تعرفه پایینتری در نظر گرفته شده است. برای جزئیات بیشتر شرایط فروش لطفا با ما تماس بگیرید.
نمایندگی ها

دفاتر